Våra tjänster och medlemmar

Via vårt nätverk av medlemmar med olika bakgrund, kunskap och intresse kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster. 

Vi får tillsammans bred kompetens och ett stort nätverk.

Fastighetsstudion i Uppsala

Som rådgivande verksamhet erbjuder fastighetsstudion tjänster för långsiktigt hållbart förvaltande och en god inomhusmiljö.

Våra kunder är såväl kommersiella fastighetsägare som industri och bostadsrättsföreningar. Genom lokal närvaro och personligt engagemang ger vi våra kunder mervärde. Samverkan mellan kreativa och engagerade företagare med rätt verktyg och kompetens för varje tillfälle.

Tillsammans står vi starkare med vår gemensamma kompetens, gemensamma inköp, certifieringar och samarbeten vid upphandlingar.

Andreas Andersson

Fastighetsförvaltning, projektledning

Andreas har en bakgrund inom fastighetsförvaltning med allt ifrån uthyrning till att driva underhållsprojekt. Andreas jobbar idag även med projektledning och är certifierad KA enligt PBL. Upprättar även underhållsplaner.  

Henrik Nilsson

VVS/Energiteknik

Henrik har 20 års erfarenhet av VVS-projektering. Utför även energiberäkningar vid nybyggnation och energieffektivisering av befintliga byggnader.  Certifierad för att utföra enegideklarationer.

henrik@inklo.se
076 282 95 11

Sven Detterberg

VVS, Energi & innemiljö, fastighetsutveckling

Energi och innemiljöspecialist som är van att jobba hela vägen från tidiga skeden till genomförande och uppföljning. Fokus på långsiktigt förvaltande. Sven är certifierad Energikartläggare samt Miljöbyggnadssamordnare och arbetar med projektledning och samordning i energiprojekt.

Per Svenander

VVS-teknik, senior rådgivare

Mycket erfaren rådgivare inom VVS-teknik som hjälper till och löser problem och hittar kluriga lösningar i tekniskt krävande och utmanande projekt. Mycket erfarenhet av labmiljöer och odlingsteknik.

per@psiab.nu
072 702 22 14

Anneli Östersjö

Arkitekt SAR/MSA

Anneli är arkitekt med huvudsaklig inriktning på kulturmiljö och har tio års erfarenhet av bl a bostäder, utbildnings- och kyrkomiljöer. Hon är utbildad inom restaurering och är certifierad sakkunnig i kulturmiljö enligt PBL.

Är du vår nästa medlem?

Är du rådgivare och jobbar med fastigheter och söker en inspirerande arbetsmiljö, kontakta oss!

Har du några frågor?