Underhållsplaner för bostadrättsföreningar

Brf Smålänningen, Bromma.

Vi upprättar underhållsplaner i ett webbaserat system. Planerna kan göras hur långa eller korta som man själv önskar. En 30-50-årig plan är att föredra. Även kostander anpassade just för det aktuella objektet tas fram. Kunden får själv vara med och styra omfattning och innehåll. Vår filosofi med underhållsplanerna är att hålla de på en övergripande och tydlig nivå.  

Kontakt
Andreas Andersson
Fastighetsförvaltare

Underhållsplaner åt större fastighetsägare

Svenska kyrkan, Uppsala Pastorat

För den lite större fastighetsägaren finns också möjlighet att samla sitt bestånd i det webbaserade systemet. På så sätt kan man få en överblick över allt som ska göras inom sitt bestånd. En effektiv underhållsplanering leder till en effektiv förvaltning. Effektiv både när det gäller tid och pengar.

Kontakt
Andreas Andersson
Fastighetsförvaltare