Projektledning underhålls- och restaureringsprojekt

Svenska Kyrkan, Uppsala Pastorat

Projektledning av mindre underhållsprojekt på kyrkor inom Uppsala pastorat. Byte av VVS-tekniska system i Almtunakyrkan och Eriksbergskyrkan.  Projektledare för konserverings- och restaureringarbeten vid Faderns fönster och Sonens Fönster i Uppsala Domkyrka.

Kontakt
Andreas Andersson
Projektledare

EKL samt mediamätning

Cytiva, Uppsala

Projektledare för energikartläggning enligt EKL-direktivet. Projektledare för implementering av nytt mätsystem och utbyggnad av mätning för samtliga fluida energisystem. 

Kontakt
Sven Detterberg
Energi & innemiljörådgivarare, Projektledare