Kontor

Shimano, Saldeen Real Estate

Projektering VVS, energi och inneklimatdesign vid nybyggnad av nytt huvudkontor med verkstäder i främre Librobäck. I byggnaden har Chromogenics aktiva glas installerats.

Kontakt
Sven Detterberg, luftbehandling, energi och inneklimat

Henrik Nilsson, värme, kyla och sanitet

Offentliga lokaler

Projekteringsanvisningar VVS, Komfast, Sigtuna Kommun

Framtagande av projekteringsanvisningar för att kommunicera de krav som kommunen ställer vid projektering ny- och ombyggnation

Kontakt
Henrik Nilsson

Uppsala stadsteater

Projektering ventilation

Projektering av ventilation vid ombyggnad av foajé samt tillhörande angränsande lokaler som servering, Intiman m.m. Samordning av installationsarbeten. Fler ombyggnadsprojekt för ett modernisera och energieffektivisera ventilationen pågår i fastigheten på uppdrag av Vasakronan som äger och förvaltar fastigheten.

Kontakt
Sven Detterberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiffertornet

Förstudier, systemdesign VVS

Nyproduktion av 80 stycken lägenheter

Kontakt
Henrik Nilsson