Kontor

Shimano, Saldeen Real Estate

Projektering VVS, energi och inneklimatdesign vid nybyggnad av nytt huvudkontor med verkstäder i främre Librobäck. I byggnaden har Chromogenics aktiva glas installerats.

Kontakt
Sven Detterberg, luftbehandling, energi och inneklimat

Henrik Nilsson, värme, kyla och sanitet

Offentliga lokaler

Projekteringsanvisningar VVS, Komfast, Sigtuna Kommun

Framtagande av projekteringsanvisningar för att kommunicera de krav som kommunen ställer vid projektering ny- och ombyggnation

Kontakt
Henrik Nilsson