Kontor

Pantbanken, Ekonomihuset

Uppsala gamla pantlåneinrättning från 1877, är idag kontor och butiker. Tidiga skeden för att utvekla detaljplanen för fastigheten i samråd med staden och kommunen. Teknisk utveckling och modernisering av tekniska system. 

Kontakt
Sven Detterberg
Teknisk utveckling, Energi & innemiljörådgivare

Bostäder

Hotell Linné, Tobin Properties, Östagården

ROT-projekt där kvarteret Örtagården planerades att utvecklas från hotell till bostäder. Tidiga skeden, systemlösningar för energi och VVS, och miljöfrågor. Programhandling samt kostnadskalkyler. Fastigheten har nu sålts vidare.

Kontakt
Sven Detterberg
Energi & innemiljörådgivare