Förvaltning av Office One, Arlanda

Swedavia AB, Arlanda Flygplats.

Teknisk förvaltning av Office One på Arlanda flygplats. Office One är en nybyggd kontorsfastighet på Arlanda som stod klar 1 oktober 2018. Uppdraget innebär att vara kravställare vid upphandling av den fastighetstekniska driften. Det ingår också uppföljning av ingågna driftavtal och garantiuppföljning gentemot byggentreprenör.

Kontakt
Andreas Andersson
Förvaltare

Interimsuppdrag fastighetschef

Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Ingterimuppdraget innebar att vara fastighetschef för ett komunalt fastighetsbolag. Uppdraget hanterade bland annat löpande förvaltningsfrågor, personalhantering och budgetarbete. .

Kontakt
Andreas Andersson
fastighetskonsult