Nöjeslokaler

Uppsala stadsteater, Vasakronan fastigheter

Projektet påbörjades redan 2015. I uppdraget ingår insamling av underlag, fördjupad inventering av fastighetens tekniska status och mätningar av eleffektivitet, inneklimat m.m. En åtgärdsplan baserat på lönsamheter och tekniskt status har upprättats. Statsteatern har ett antal scener samt repsalar, verkstäder mm. Kvarterat är delvis från 1890 men Statsteatern som den är idag uppfördes på 1980-talet. Systemdesign och kalkyler för ombyggnad av VVS och kyla.

Kontakt
Sven Detterberg
Energi & innemiljöspecialist, Cert. EKL

Utbildning

Ekonomikum, Akademiska hus , Uppsala Universitet

Ombyggnad av zonreglering av ventilationssystem i Ekonomikum, I uppdraget har även energieffektiviserande åtgärder kartlagts, framförallt gällande byggnandernas VVS-tekniska system. Kostnads och lönsamhetsberäkningar för föreslagna åtgärder. Ekonomikum som ritades av Peter Celsing 1975 inrymmer ett flertal universitetsinstitutioner inom företagsekonomi och

Kontakt
Sven Detterberg
Energi & innemiljöspecialist Cert. EKL

Kontor

Noatun Hus C, Industrihus

Energikartläggning enligt BELOK Totalprojekt. I uppdraget ingick inventering, energianalyser, åtgärdskostnader och lönsamhetsberäkningar.

Kontakt
Henrik Nilsson