Handel & restaurang

Godsmagasinet, Jernhusen fastigheter

Utredning energi och VVS. Tidiga skeden systemlösningar för energi och VVS-frågor i samband med ombyggnad av lokaler, restaurang, pub, kafé, butiker. Programhandling energiåtgärder samt kostnadskalkyler.

Kontakt
Sven Detterberg
Cert. Energi & innemiljöspecialist

Arlanda

WC-grupper, Swedavia/Peab

Samordning av installationer i samband med projektering och produktion, samordnad provning.

Kontakt
Sven Detterberg
Energi & installationssamordning