Bostäder

Holmfrid, Uppsalahem

Nyproduktion av bostäder med fokus på låg energianvändning och god inomhusmiljö i centrala Uppsala. Lågenergihus som certifierades för Miljöbyggnad Silver för Uppsalahem. Solfångare installerades för värme och varmvatten.

Energisamordning, projekteringsledning. Energi och innemiljödesign för indikatorer för Miljöbyggnad.

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Miljöbyggnadssamordnare

Handel

Godsmagasinet, Jernhusen fastigheter

Beräkningar för klassning enligt Miljöbyggnad, befintliga byggnader. Stora utmaningar vad gäller byggnadens tekniska förutsättningar och kulturhistoriska värde. 

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Miljöbyggnadssamordnare