Innemiljö

Få koll på arbetsmiljön

Det är väldigt vanligt att ett dåligt upplevd innemiljö även är en energitjuv där dåligt fungerande system skapar diskomfort och kostar energi. Vi har klimatloggar för loggning av temperatur, fukt och koldioxid i flera rum samtidigt, med fjärrövervakning. Kombination av temperatur och koldioxid är en viktig indikator på rumsklimatet. Vi har även klimatlogg för loggning av temperatur, fukt, koldioxid, VOC, partiklar, NO2, CO med fjärrövervakning.

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Energi och innemiljöspecialist

Få koll på temperaturen

Påverkar oss i allt vi gör

Att få koll på temperaturer i alla tänkbara sammanhang är väsentligt. Vi har temperaturloggar med externa givare som är enkla att använda och konfigurera för att logga temperaturer i rum, ventilationssystem eller anliggning i värme och kylsystem. Ansluts enkelt till dator för att hämta mätdata. Batteridrift, bara att aktivera och placera ut.

Ofta är det värdefullt att kunna övervaka loggningarna online och spara i molnet. Då använder vi radiologgar med temperatur och koldioxid-givare. Logga temperaturer i rum, ventilationssystem eller anliggning i värme och kylsystem. Kombinera med koldioxid för att analysera inomhusklimat. Enkel hantering och fjärrövervakning av mätdata. Basstation med nätadapter, loggar bara att placera ut.

Termometrar för luft eller anliggning är en självklar del i vardagen.  

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Energi och innemiljöspecialist

Energiflöden i Värme och kylsystem

Få koll på felfunktioner och förbrukningar med effektiv analys

Värme och kylsystem har ofta begränsningar i övervakning och framförallt mätning. Vi har värmemängdsmätare för anliggningsmätning med ultraljudslogger för vätskeflöde, effekt samt energianvändning. Mäter flöde samt 2 st anliggningstemperaturer. Lämpar sig framförallt på större system vid behov av driftanalys eller energifördelning. Precitionen är alltid begränsad vid den här typen av mätningar men med det i åtanke ger mätningarna ofta tillräcklig input för behoven. 

Kan logga data lokalt eller fjärrövervakas i kombination med vår PLC-logger, se nedan.

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Energi och innemiljöspecialist

Värmeläckage

Vad vi kan uppleva men inte se, sätt färg på fel och brister

Värmekamera för termografering av klimatskal och installationer är effektivt för att visualisera brister och byggnaders svaga punkter vad gäller värmeläckage. Termografering kan tillämpas vid besiktningar av utförda arbeten eller för att identifiera orsak till klimatproblem och energiläckage genom klimatskärmen som ytterväggar m.m. Termografering är även väldigt effektivt för att analysera felfunktioner och behov av injustering i värmesystem m.m..    

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Energi och innemiljöspecialist

Ventilationssystem

Finns alltid förbättringar att göra

Ventilation är komplext och har ofta mycket felfunktioner och framförallt problem i rumsmiljö kan vara svåra att förstå sig på och det räcker sällan att förhålla sig till befintliga styrsystem m.m. Vi använder kombinationsinstrument för luftflödes och temperaturmätning av ventilationssystem. De kan kopplas till mobil via blåtand för att avläsa eller logga data. Det i kombination med loggningar av klimat i rum och ventilationssystem ger ofta en bra bild. 

Det är även väldigt vanligt med fel och brister i och runt ventilationsaggregat varför mätningar och loggningar bör göras regelbundet i kombination med att analysera tillgänglig driftdata från styrsystem.

Rök för provning av ventilation är effektivt för att analysera luftströmmar och ventilationssystems funktioner och framförallt felfunktioner. Det är väldigt vanligt med kortslutningar och låg luftutyteseffektivitet. Precis som värmekameran visualiserar värmeflöden som vi inte ser visualiserar röken luftrörelser som vi inte kan se. Visar ofta på konsekvenser av systemens drifttemperaturer, effektivitet m.m.      

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Energi och innemiljöspecialist        

El-System

Det som inte syns finns inte, förutom på elräkningen...

El är en viktig del i vår vardag men som ofta kostar mycket i onödan. Ofta är VVS-teknisk apparatur och andra fastighetssystem som snösmältning m.m. stora förbrukare. Vid kartläggning är det viktigt att få bra koll på elfördelningen samtidigt som det nästan alltid är brist på fasta mätare.

Vi har el-loggar för loggning av strömmar separat av 3 faser samt möjlighet till loggning av effektfaktor (cosfi), effekt och energi. Enkel att installera med spolar som placeras runt respektive fas. Ansluts enkelt till dator för att hämta mätdata. Batteridrift eller nätanslutning, bara att aktivera och placera ut.

Direktmätning görs med effekttång för mätning av momentan ström, effekt samt effektfaktor (cosfi)         

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Energi och innemiljöspecialist

PLC-Logger

Efter dina behov och önskemål 

Med vår PLC samt möjlighet till webbaserad övervakning kan vi samtidigt samla in stora mängder data. PLCn är fritt programmerbar för att ansluta flödesmätare m.m.  

Loggern är förberedd med 6 st temperaturgivare samt anslutning av flödesmätare via puls eller våra värmemängdsmätare. Även möjlighet till reglering. Stöd för M-Bus, RS485 , Modbus m.m. 

PLCn är i grunden en modern lösning för fastighetsautomation och lämpar sig väl för styrning och övervakning av fastigheter och kan installeras permanent för att möjliggöra effektivare drift. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakt
Sven Detterberg
Cert Energi och innemiljöspecialist